Επιθυμώ έκδοση τιμολογίου για την αγορά μου.

Σε περίπτωση που θέλετε τιμολόγιο θα πρέπει οπωσδήποτε να συμπληρώσετε τα αντιστοιχα πεδία με τα στοιχεία τιμολογίου σας στη καρτέλλα ολοκλήρωσης της παραγγελίας.
Σε περίπτωση που έχει κοπεί απόδειξη και δεν έχουμε ενημερωθεί νωρίτερα, η απόδειξη δεν ακυρώνεται.